Daudzi mūsdienīgi kokapstrādes maršrutētāji ļauj pielāgot motora apgriezienu skaitu jūsu vajadzībām. Ātruma izvēle var būt atkarīga no maršrutējamā koka veida, bet arī no izmantotā uzgaļa veida un izmēra. Instruments, kas griežas ar pārāk lielu apgriezienu skaitu minūtē, var sadedzināt koku, savukārt pārāk lēni griešanās instruments var radīt nelīdzenu, rupju griezumu.

Vispārējais īkšķis par ātrumu

Lai gan var paiet daži eksperimenti, lai panāktu precīzu ātrumu, vispārējais īkšķis ir: "jo lielāks bits, jo lēnāks ātrums".

Diagramma šīs lapas apakšā sniedz norādījumus par maksimālo ātrumu, kas jāizmanto konkrētiem diametra bitiem. Tomēr šī diagramma ir tikai vispārīgs norādījums. Skatiet maršrutētāja lietotāja rokasgrāmatu vai dokumentāciju, kas pievienota jūsu konkrētajam bitam, lai iegūtu sīkāku informāciju par bitam atbilstošā ātruma iestatīšanu.

Uzstādiet uzgali pareizi

Turklāt vienmēr pārliecinieties uzstādiet uzgali pareizi rīkā. Pārliecinieties, ka kāts ir pilnībā ievietots uzmavā, pēc tam nedaudz izvelciet uzgali, lai izvairītos no uzgaļa iztukšošanas.


Izvairieties arī no brīvas rokas maršrutēšanas, veidojot ar liela profila bitiem. Ir daudz drošāk izmantot liela profila bitus maršrutētāja tabulā ar atbilstošu ātrumu.

Maršrutētāja bitu ātrumi

Bitu diametrs Maksimālais ātrums
Līdz 1 collai 24 000 apgr./min
1 līdz 2 collas 18 000 apgr./min
2 līdz 2-1/2 collas 16 000 apgr./min
2-1/2 līdz 3-1/2 collas 12 000 apgr./min