Několik dřevozpracujících strojů je tak univerzálních jako radiální ramenová pila, když vezmete v úvahu počet operací, které může provést. Jakmile jeden přidáte do svého arzenálu dřevozpracujících nástrojů, možná zjistíte, že je to váš nástroj pro většinu operací. V dílnách s omezeným prostorem může zastávat několik nástrojů pro vesmírné hltání.

Radiální ramenová pila používá konstrukci, která je pro stacionární elektrické nářadí neobvyklá, protože celý motor a jednotka kotouče jsou namontovány na horní rameno se pohybuje přes pažbu během příčných řezů, spíše než je pažba tlačena přes stacionární čepel (jako na stole viděl). Během řezání ripem a dalších funkcí funguje spíše jako stolní pila, přičemž materiál je protlačován pilovým kotoučem, který byl dočasně zajištěn na místě.

Použití u pily s radiálním ramenem

Pily s radiálním ramenem jsou těžké, objemné stroje, které obvykle nejsou příliš přenosné. Jsou také poměrně drahé a je poněkud obtížné je sladit. Všechny tyto faktory je činí běžnějšími ve specializovaných obchodech se dřevem, kde není problém s přenositelností a majitelé jejich použití zvládají. I když je to hlavně a

příčný řez pila, tento nástroj lze použít ke trhání, řezání úkosů nebo pokosů, dadoes a králíci, tvoří lišty a v některých případech dokonce slouží jako vodítko pro router.

Veškerá tato všestrannost má kompromisy. Za prvé, mnoho pil s radiálním ramenem je obtížnější nastavit řezy než některé jiné nástroje. Například pro řezání složených pokosových řezaček je jednodušší a rychlejší nastavit a pila na pokosovou směs než pila s radiálním ramenem. Chcete-li roztrhnout zásoby, a stolní pila je mnohem rychlejší nastavení. Pila s radiálním ramenem zvládne oba úkoly snadno, což dává značnou hodnotu i přes vysokou pořizovací cenu.

Jak používat pilu s radiálním ramenem

Stejně jako u všech nástrojů si nezapomeňte přečíst a důkladně porozumět pokynům, které jsou přiloženy k vašemu nástroji, než začnete pilu s radiálním ramenem používat. Zajištění správného nastavení pily podle specifikací výrobce vás naučí nejen vlastnosti pily, ale také způsob, jak ji bezpečně používat. Každá technika bude vyžadovat specifické znalosti.

Příčné řezy

Při křížení s a radiální ramenová pila, nastavte hloubku ostří těsně pod povrch stolu. Pokud používáte pilu poprvé, nakonec do obětované desky stolu vyříznete některé drážky, takže až bude motor pily dostatečně rychlý, sklopte kotouč do polohy pro řezání. Nikdy nepracujte s jakoukoli prací na pile s radiálním ramenem. Pažbu vždy držte bezpečně u plotu.

když táhnete pilu k sobě, pažbou se rotace kotouče odřezává od těla. To způsobí, že piliny budou odfukovat od uživatele, ale také to může způsobit, že se pilový kotouč při řezání pažby nakloní nebo vyleze dopředu směrem k vám. S ohledem na to držte tlak na rukojeť a nenechte pilu určovat rychlost řezu. Pohyb tahání pily směrem k vašemu tělu a následného držení při řezání kotouče může chvíli trvat. Někteří uživatelé se přizpůsobují této zvláštnosti pily tak, že začínají příčné řezy s kotoučem vytaženým dopředu a tlačením rotujícího kotouče zpět k plotu, aby prořízli pažbu.

Dadoes a Rabbets

The pila s radiálním ramenem je dokonalým nástrojem pro příčné řezání dadoů a králíků, zejména při výrobě čepy nebo sloty pro standardy polic. Zvedněte čepel ze stolu a nainstalujte ji dado set na požadovanou tloušťku, přičemž zajistěte instalaci ve správném směru otáčení čepele.

Jakmile je sada dado nainstalována a kryt čepele znovu připojen, použijte kousek šrotu, který vám pomůže určit správnou hloubku řezu pro vaše dado. Po dokončení nastavení je řezání dadoů a králíků stejně jednoduché jako vytváření standardních příčných řezů. Stejná sada dado také dělá řezání čepů hračkou.

Pokosy a úkosy

Pila s radiálním ramenem může obvykle řezat pokos až o šedesát stupňů doleva nebo doprava a úkosy až o devadesát stupňů, ale obvykle pouze v jednom směru. I když to umožňuje pile s radiálním ramenem řezat složitější složené úhly než u pokosové pily, může být také trochu náročnější správně nastavit úhly. Před zahájením řezu vždy zkontrolujte, zda jsou upínací páčky na pile zajištěny na svém místě.

Ripování

Méně populární, ale neméně užitečnou funkcí pily s radiálním ramenem je její použití k vytrhávání materiálu. I když existují určitá omezení šířek řezu, které lze provádět na pile s radiálním ramenem, po dokončení nastavení není použití o nic méně obtížné než stolní pila. Při nastavování pily s radiálním ramenem na vytrhávání vždy používejte sestavu proti zpětnému rázu, která se skládá z štípacího nože a západek. Štípací nůž je navržen tak, aby pomohl zabránit tomu, aby se pažba přichytila ​​o čepel.

Pokud se čepel zasekne během trhání, západky jsou navrženy tak, aby uchopily pažbu a zabránily jejímu zpětnému odkopu. Udělejte ze zvyku vždy nastavit hloubku štípacího nože a západek na velikost pažby podle pokynů, které jsou dodávány s vaší radiální ramenovou pilou. Při trhání melaminu nebo jiného materiálu laminovaného plastem nemusí západky v případě zpětného rázu pažbu uchopit.

Tipy

  • Zvláštní pozornost by měla být věnována chránič čepele. Pila by se nikdy neměla zapínat, pokud není kryt kotouče bezpečně na svém místě, ani spodní část krytu by neměla být trvale měněna tak, aby zůstala nad základnou stolu.
  • Zajistěte, aby bylo možné kryt snadno zvednout pomocí pily a aby po uvolnění spadl zpět na místo.
  • Při nastavování pily s radiálním ramenem nainstalujte celou jednotku s mírným sklonem dozadu. Tímto způsobem bude pila zabráněna sklouznutí směrem k uživateli vlastní vahou.
  • Nikdy nezačínejte řezat, dokud pilový kotouč nedosáhne maximální rychlosti.
  • Řiďte rychlost řezu, což nejen zajistí bezpečnější použití, ale také přinese lepší výsledky řezání.
  • Vždy dvakrát zkontrolujte, zda je ruka držící pažbu u plotu jasně mimo dráhu čepele, a to nejen při příčném řezání, ale také při trhání. Použití péřové desky a podle potřeby tlačnou tyč.