Rámovací hřebíkovačka (někdy označovaná jako rámovací pistole nebo hřebíková pistole) je jedním ze základních nástrojů na jakémkoli místě stavby domu. Kvalitní rámovací hřebíkovačka zatlačí několik hřebíků do rámovací sestavy rychleji, než zručný tesař dokáže zatlouct jeden rámovací hřebík kladivo. To exponenciálně urychluje proces rámování zdi (nebo domu).
Při správném použití je rámovací hřebíkovačka vysoce produktivní dřevozpracující nástroj. Při nesprávném použití může být rámovací hřebíkovačka nebezpečným zařízením, které může rychle způsobit vážné zranění.

Typy rámovacích hřebíků:

Existují dva převládající typy rámovacích hřebíků: pneumatický rámovací hřebíky a bezdrátové rámovací hřebíkovačky. Pneumatická rámovací hřebíkovačka vyžaduje vzduchový kompresor k přívodu vzduchu k nástroji pomocí délky hadice. Když pneumatická rámovací hřebíkovačka pohání a nehet, stlačený vzduch z hadice pohání píst, který zase tlačí hřebík do dřeva.
Akumulátorová rámovací hřebíkovačka funguje hodně stejným způsobem, ale tlak na pohon pístu obvykle pochází z jednorázové nádoby na stlačený vzduch, která se vejde dovnitř hřebíkovačky. Tento kanystr v kombinaci s baterií, která pomáhá aktivovat nabíjení, pohání předem stanovený počet hřebíků, než bude muset být nahrazen čerstvým kanystrem.


Zatímco pneumatická rámovací hřebíkovačka má tendenci být rychlejší, člověk musí zápasit s popruhem hadice ke vzduchovému kompresoru (nemluvě že vzduchový kompresor musí mít dostatečně velkou nádrž, aby udržel tlakově hladovou rámovací hřebíkovačku napájenou vzduchem), zatímco bezdrátová jednotka může vyžadují několik sekund přípravného času, než bude připraven ke střelbě, a jeden má další náklady na nákup stlačeného vzduchu kanystry.
Jak již bylo řečeno, oba typy dostatečně zvládnou pracovní zátěž, kterou lze očekávat při rámcové práci.

Druhy nehtů:

Další úvahu, kterou je třeba mít na paměti při použití rámovací hřebíkovačky, je typ hřebíků použitých v hřebíkovačce. Některé rámovací hřebíky mají dlouhý časopis který obsahuje několik sad nehtů (až asi sto nehtů v závislosti na typu nehtu). Jiné rámovací hřebíky používají cívku hřebíků v kole časopis. Stejně jako u typu rámovací hřebíkovačky je volba mezi hůlkovým stylem cívky věcí preference.
Co však nemusí být věcí preference, je typ použitého nehtu. Někteří hřebíkovači používají hřebíky se sponou, které nejsou úplně kulatou hřebíkovou hlavou, ale místo toho ve tvaru půlměsíce. Tento typ hlavy umožňuje více hřebíků na časopis, ale některé stavební předpisy zakazují používání hřebíků se sponou. Ujistěte se, že znáte místní předpisy a požadavky, než zahájíte projekt pomocí hřebíků se sponou.

Jak používat rámovací hřebíkovačku:

Rámovací hřebíkovačka má velký válec, který je přímo nad špičkou hřebíkovače (ze které jsou hřebíky hnány). Špička je bezpečnostní prvek, který musíte stisknout na dřevo, než se spustí spoušť.
Chcete -li odpalovat hřebík, zarovnejte válec a hrot hřebu ve směru, ve kterém chcete, aby hřebík střílel. Než stisknete spoušť, zatlačte hřebík do dřeva, abyste stlačili hrot hřebíku. Hřebíkovačka by měla střílet jeden hřebík do dřeva s mírně stlačenou hlavou (asi 1/8 palce). Pokud by měl být hřebík zapuštěn do dřeva trochu více nebo méně, můžete upravit nastavení hloubky na hřebíkovačku (umístění a použití hloubky vaší hřebíkovačky naleznete v návodu k obsluze nastavení).

Ilustrace, jak použít rámovací hřebík
Ilustrace: Smrk / Ellen Lindner.

Typy spouště:

Rámovací hřebíky se obvykle dodávají se dvěma typy zaměnitelných spouště: spoušť s nárazem a standardní spoušť s jedním ohněm. Pomocí spouště na jeden oheň musíte přitlačit hrot hřebu na dřevo a stisknout spoušť pro každý hřebík vystřelil, zatímco se spouští náraz na oheň přidržíte spoušť a „narazíte“ špičkou hřebíku do dřeva, abyste vystřelili nehet. Hřebíkování je mnohem rychlejší, ale jednorázové odpalování je kontrolovanější a přesnější. Doporučuji použít spoušť na jeden oheň, dokud nebudete mít pevnou rukojeť ohledně bezpečnosti a provozu nástroje, než se pokusíte použít spoušť s nárazem.

Způsoby upevnění:

Existují dva styly přibíjení, které se obvykle provádějí pomocí rámovacího hřebíku: přibíjením a přibíjením. Představte si hřebíkování jako zatloukání jednoho hřebíku náměstí (nebo kolmo) na čelo desky do jiného. Toto je jednodušší a běžnější způsob přibíjení pomocí rámovacího hřebíku a měl by být zvládnut jako první.
Existují však případy, kdy hřebík nemusí být možné použít k přímému zatloukání hřebíků a hřebík musí být zatlačen pod úhlem. Tomu se říká přibíjení prstů. Postup je stejný jako při hřebu (hřebík umístěte do požadovaného úhlu pro směr hřebu, zatlačte špičku hřebu a zatáhněte spoušť), ale získání správného úhlu, aby se dřevo nerozdělovalo nebo špička hřebíku nevykazovala přes zadní stranu sestavy, může nějakou dobu trvat praxe.

Bezpečnost:

Stejně jako při používání jakéhokoli elektrického nářadí vždy noste vhodné bezpečnostní vybavení, včetně ochranné brýle, ochrana sluchu (protože rámování hřebíků může být poměrně hlasité) a nošení vhodné oblečení.
Mějte na paměti, že bezpečnostní prvky rámovací hřebíkovačky nejsou překážkou, ale nutností. Například hřebík hřebu by nikdy neměl být deaktivován nebo odstraněn ve snaze zvýšit rychlost. Taková hřebíkovačka je podobná ruční palné zbrani bez jistoty a nedělá z toho kosti, hřebík na rámování může být pro lidské tělo devastující jako kulka. Také jsem viděl, že někteří uživatelé táhnou špičku nehtu jednou rukou, zatímco střílí druhou. To je další špatný nápad, protože pistole na nehty mohou selhat. Osobně si svých rukou příliš vážím, abych se pokusil o takový neuvážený trik.
A když už mluvíme o vynechávání nehtů, pokud by došlo k zaseknutí hlavy nehtů, všechny hřebíky na rámování mají rychlou a snadnou metodu pro otevření hlavy hřebíku a odstranění všech zaseknutých hřebíků. Zatímco dobře udržovaný hřebík by měl vynechat zapalování méně než 1% času, občas se to stane, proto si přečtěte návod k obsluze, jak vymazat vynechání jiskry, na které se máte připravit, když k němu dojde.